Dung dịch chống mốc cho nghành sơn

Hóa chất chống mốc đặc dụng cho nghành sơn (tường), nghành gỗ, mây tre, lứa, da giày…
– Fungicide Mocide là chế phẩm đặc dụng ngăn cản sự phát triển các loại nấm mốc gây hư hỏng, biến màu như mốc xanh, mốc trắng, mốc đen.

0