Chính Sách Bảo Mật

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được https://minosmc.com/ thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.

  • Mục đích sử dụng thông tin

Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của https://minosmc.com/

  • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này

Nhân viên của chúng tôi được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu Công ty Hòa Bình cung cấp thông tin.

  • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email Hoabinhminos@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác.

  • Khiếu nại về thông tin cá nhân

Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email Hoabinhminos@gmail.com để được giải quyết.

  • Cam kết bảo mật thông tin

Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để Hoabinhminos@gmail.com chăm sóc khách hàng.

0