Gỗ E-Timber

Sản phẩm Gỗ tự nhiên cho ứng dụng ngoài trời e-Timber® sản xuất trên công nghệ xử lý gỗ của Hoa Kỳ
theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo quản gỗ Hoa Kỳ (AWPA), bảo vệ gỗ dưới tác động của thời tiết, chống 4M (Mục – Mối – Mọt – Mốc) và chống chịu được khí hậu khắc nghiệt ngoài trời

0